ReadyPlanet.com
dot dot
น้องๆอนุบาล 1 พร้อมผู้ปกครองร่วมทำกิจกรรมกันถึงในห้องเรียน article

 น้องๆอนุบาล 1ได้มาทำความคุ้นเคยกับชีวิตเด็กนักเรียน  พร้อมผู้ปกครองร่วมทำกิจกรรมกันถึงในห้องเรียน  เด็กๆ พร้อมมาโรงเรียนมากๆค่ะ  ทุกคนรู้จักคุณครูผ่านการเรียนออนไลน์มาแล้ว 1 เทอม จำหน้าตา น้ำเสียง บทสนทนา รวมทั้งร้องเพลงตามคุณครู  ได้อย่างไม่ติดขัดเลย  เริ่มมีความหวังและกำลังใจกันแล้วว่า  เปิดเทอมนี้น่าจะราบรื่นค่ะ
ข่าวและกิจกรรมโรงเรียน

ประเพณีที่เป็นโอกาสให้เด็กๆได้เรียนรู้เรื่องราวของสายนำ้ต่อชีวิต ด้วยความระลึกถึงพระคุณของสายนำ้และพระแม่คงค article
เปิดเทอมแบบ sandbox ไม่ง่ายเลย article
มาโรงเรียน แล้วมีความสุข ปลอดภัยในพื้นที่ articledot
รวมลิงค์เว็บเพื่อนบ้าน
dot


เวปเดิม อนุบาลเลิศวินิต


Copyright © 2013 All Rights Reserved.